KNF-fyysikkojaos

Suomen kliinisen neurofysiologian yhdistyksen fyysikot

Kliinisen neurofysiologian erikoisalalla työskentelevät sairaalafyysikot perustivat Helsingissä 15.11.2012 Suomen Kliinisen neurofysiologian yhdistyksen alaisen alajaoston. Fyysikkojaoston tavoitteena on parantaa ja ylläpitää laadukasta neurofysiologian diagnostiikkaa mm. kansallisen verkostoitumisen kautta, parantaa vuorovaikutusta eri sairaaloiden KNF-yksiköiden välillä sekä edistää fyysikkokoulutusta KNF-erikoisalalla. Samalla jaosto pyrkii lisäämään tietoisuutta KNF-fyysikoiden työstä mm. yliopistoissa.

Hallituksen jäsenet 29.11.2017 alkaen

Anu Holm, Satakunnan keskussairaala, puheenjohtaja
Vilma Mannila, Helsingin yliopistollinen sairaala, sihteeri
Petro Julkunen, Kuopion yliopistollinen sairaala, varapuheenjohtaja
Tommi Hälli, Turun yliopistollinen sairaala, hallituksen jäsen

Varajäsenet

Antti Kulkas, Seinäjoen keskussairaala, Anu Holmin varajäsen
Eero Ahtola, Helsingin yliopistollinen sairaala, Vilma Mannilan varajäsen
Mirja Tenhunen, Tampereen yliopistollinen sairaala, Petro Julkusen varajäsen
Tuomo Starck,
Oulun yliopistollinen sairaala, Tommi Hällin varajäsen