KNF-fyysikkojaos

 

Suomen kliinisen neurofysiologian yhdistyksen fyysikot

Kliinisen neurofysiologian erikoisalalla työskentelevät sairaalafyysikot perustivat Helsingissä 15.11.2012 Suomen Kliinisen neurofysiologian yhdistyksen alaisen alajaoston. Fyysikkojaoston tavoitteena on parantaa ja ylläpitää laadukasta neurofysiologian diagnostiikkaa mm. kansallisen verkostoitumisen kautta, parantaa vuorovaikutusta eri sairaaloiden KNF-yksiköiden välillä sekä edistää fyysikkokoulutusta KNF-erikoisalalla. Samalla jaosto pyrkii lisäämään tietoisuutta KNF-fyysikoiden työstä mm. yliopistoissa.

 

Hallituksen jäsenet 14.12.2016 alkaen

Anu Holm, Satakunnan keskussairaala, puheenjohtaja
Vilma Mannila, Helsingin yliopistollinen sairaala, sihteeri
Petro Julkunen, Kuopion yliopistollinen sairaala, varapuheenjohtaja

 

Varajäsenet

Mirja Tenhunen, Tampereen yliopistollinen sairaala, Petro Julkusen varajäsen
Eero Ahtola, Helsingin yliopistollinen sairaala, Vilma Mannilan varajäsen
Antti Kulkas, Seinäjoen keskussairaala, Anu Holmin varajäsen