Kunniajäsenet

Heikki Lang
Matti Koivikko
Anna-Maija Seppäläinen (2000)
Veikko Häkkinen (2000)
Erkki Toivakka (2000)
Riitta Hari (2012)
Kimmo Sainio (2013)
Juhani Partanen (2014)
Björn Falck (2015)
Ville Jäntti (2016)
Tapani Salmi (2017)
Ari Pääkkönen (2017)