Esittely

Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää kliinistä neurofysiologiaa ja siihen läheisesti liittyviä tieteenaloja Suomessa, lisätä jäsentensä ammatillista taitoa, tukea heidän työtään yhdistyksen tarkoitusperien saavuttamiseksi ja edistää alan tieteellistä kehitystä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää tieteellisiä kokouksia ja kursseja, antaa tietoja, neuvoja ja lausuntoja viranomaisille, laitoksille ja yhteisöille kliiniseen neurofysiologiaan liittyvissä asioissa, pitää yhteyttä laitoksiin, henkilöihin ja yhdistyksiin, joiden toiminta liittyy kliiniseen neurofysiologiaan ja sitä läheisesti sivuaviin tieteenaloihin, pitää yhteyttä vastaaviin muiden maiden kansallisiin yhdistyksiin ja alan kansainväliseen federaatioon, tukee kliinisen neurofysiologian ja sitä sivuavien tieteenalojen tutkimustyötä, sekä harrastaa jäsenistölle kuuluvaa alaan liittyvää julkaisutoimintaa. Yhdistys on perustettu vuonna 1972.