Apurahat

Jäsenistöllä on mahdollisuus anoa apurahaa tieteelliseen jatkokoulutukseen. Erillistä hakuaikaa ei toistaiseksi ole. Apurahan myöntäminen on harkinnanvaraista ja hakemukset käsittelee yhdistyksen hallitus. Hakemukset pyritään käsittelemään 2 viikon sisällä niiden saapumisesta.

Apurahan myöntämistä harkittaessa huomioidaan seuraavaa:

  • Apurahoja myönnetään vain yhdistyksen jäsenille.
  • Apurahoja myönnetään vain tieteellisen koulutukseen, ei ammatilliseen jatkokoulutukseen (ammatillinen jatkokoulutus kuuluu lakisääteisesti työnantajalle).
  • Apurahan saajalla tulee olla tieteellisessä jatkokoulutustilaisuudessa esiteltävänä abstrakti joko posteriesityksenä tai suullisena esityksenä ja apurahan saajan tulee olla esittelijä (pelkkä kirjoittajana oleminen ei riitä, ja toisaalta kirjoittaja-asemalla ei ole apurahan saamisen kannalta merkitystä, kunhan on esittelijä).
  • Apurahan hakijan tulee esittää rahoitussuunnitelma tieteelliseen jatkokoulutukseen (mitä kuluja tieteelliseen jatkokoulutukseen osallistumisesta hakijalle aiheutuu ja miten ne on suunniteltu katettavan; SKNFY:n apurahalla katetaan osallistumis-, majoitus- ja matkakuluja).
  • Kotimaahan (= Suomeen) voidaan apurahaa myöntää kuluperusteisesti enintään 300,00 €. Kotimaan apurahan maksaminen edellyttää tositteiden esittämistä toteutuneista kuluista.
  • Eurooppaan ja lähialueille voidaan apurahaa myöntää enintään 500,00 €.
  • Euroopan ja lähialueiden ulkopuolelle enintään 1000,00 €.

Apurahahakemus osoitetaan yhdistyksen hallitukselle ja lähetetään yhdistyksen sihteerille sähköpostitse (sihteeri@neurofys.fi). Apuraha maksetaan koulutuksen jälkeen osallistumisdokumenttia vastaan (osallistumisdokumentti toimitetaan rahastonhoitajalle, yhteystiedot saa sihteeriltä).