EDFplus

 

Suositus EDF-tiedostomuodon vaatimuksesta KNF-laitteiden hankinnassa

Suomen kliinisen neurofysiologian yhdistys suosittelee, että vuoden 2010 alusta alkaen Suomen kliinisen neurofysiologian yksiköihin hankittaville mittauslaitteille asetetaan yhdeksi keskeisimmistä valintakriteereistä kyky sekä tallentaa että lukea EDF+-tiedostomuodossa olevaa dataa. Vuoden 2012 alusta tämän ominaisuuden suositellaan kuuluvan laitteen ehdottomiin vähimmäisvaatimuksiin.

Perustelut

Kaikki neurofysiologiset mittaukset tallennetaan nykyisin digitaalisessa muodossa. Tallennus­muodot eli formaatit ovat yleensä laite- tai mittausohjelmakohtaisia, jolloin tietojen siirtäminen laitteiden välillä on hankalaa. Telelääketieteen lisäksi tiedostomuotojen laiteriippuvuudesta aiheutuu ongelmia mittausdatan arkistointivelvoitteen hoitamiseen. Arkistointia ei ole käytännössä olemassa, jos mittausdataa ei voida lukea. Tämä saattaa sitoa käyttäjiä tekniikaltaan vanhentuneisiin laitemerkkeihin vain siitä syystä, että esimerkiksi arkistoituja EEG-käyriä pystyttäisiin lukemaan. Käytännön kannalta olisi tärkeää, että voisimme arkistoida mittaukset sellaisessa tiedostomuodossa, jota pystyisimme myöhemmin lukemaan riippumatta siitä laitteistosta, joka lukuhetkellä on käytössä.

Euroopassa on jo toistakymmentä vuotta ollut käytössä lähinnä EEG-mittausten tallennukseen kehitetty EDF (European Data Format). Useimmat KNF-käytössä olevat ohjelmistot kirjoittavat EDF:ää ja jotkut myös lukevat sitä. EDF ei kuitenkaan ole riittävä tiedostomuoto edes EEG-mittauksiin, sillä siitä puuttuu mahdollisuus tallettaa tapahtumiin liittyviä tekstimerkintöjä. Herätevaste- tai ENMG-mittausten tallennukseen se ei jatkuvan signaalin vaatimuksensa vuoksi myöskään sovellu. 

EDF+ on EDF:n laajennus, jossa pääosa EDF.n puutteista on korjattu.. EDF+-tiedostot voivat sisältää erillisiä mittausjaksoja, tekstimerkintöjä sekä merkkejä ärsykkeistä ja tapahtumista. EDF+ soveltuu kaikkien kliinisneurofysiologisten mittausten tallennuksen tiedostomuodoksi. Tiedostomuoto julkaistiin vuonna 2003 kliinisen neurofysiologian alan tärkeimmässä lehdessä (Kemp B, Olivan J. European data format ‘plus’ (EDF+), an EDF alike standard format for the exchange of physiological data. Clin Neurophysiol. 114:1755-61). EDF+ on kuvattu hyvin myös sen kotisivulla (http://www.edfplus.info/).

(suosituksen on valmistellut Ari Pääkkönen Raimo Ramstadin alkuperäisen ehdotuksen ja Suomen KNF-fyysikoiden kommenttien pohjalta)

suositus_EDCplus.pdf