KNF-fyysikkojaos

Suomen kliinisen neurofysiologian yhdistyksen fyysikot

Kliinisen neurofysiologian erikoisalalla työskentelevät sairaalafyysikot perustivat Helsingissä 15.11.2012 Suomen Kliinisen neurofysiologian yhdistyksen alaisen alajaoston. Fyysikkojaoston tavoitteena on parantaa ja ylläpitää laadukasta neurofysiologian diagnostiikkaa mm. kansallisen verkostoitumisen kautta, parantaa vuorovaikutusta eri sairaaloiden KNF-yksiköiden välillä sekä edistää fyysikkokoulutusta KNF-erikoisalalla. Samalla jaosto pyrkii lisäämään tietoisuutta KNF-fyysikoiden työstä mm. yliopistoissa.

Hallituksen jäsenet 29.11.2017 alkaen

Petro Julkunen, puheenjohtaja (Varajäsenenä Mirja Tenhunen)
Vilma Mannila, sihteeri (Varajäsenenä Eero Ahtola)
Tommi Hälli, varapuheenjohtaja (Varajäsenenä Tuoma Starck)
Anu Holm, jäsen (Varajäsenenä Antti Kulkas)