Erikoistuvien koulutuspäivät

Erikoistuvien KNF-lääkärien valtakunnallisia koutuspäiviä on järjestetty yliopistosairaalapaikkakunnilla kahdesti vuodessa keväisin ja syksyisin. Koulutuspäivät ovat yleensä kaksipäiväisiä. Koulutuspäivien aihepiiri on liittynyt kunkin yliopistosairaalan erikoisosaamiseen.