ENMG-laitteen laadunvalvonta

ENMG-laitteen laadunvalvontaa varten tarvitaan signaaligeneraattori, vastusdekadi (vastusdekadeja myy esim Elfa), sopiva lankavastus maavastukseksi, oskilloskooppi ja sopivat johtimet. Laadunvalvonta toteutetaan neljässä vaiheessa, jotka ovat sisäinen ja ulkoinen kalibrointi, virtastimulaattorin ja impedanssin kalibrointi (ihmisen sisäinen impedanssi noin 300 ohm – linkki).

Laadunvalvontatulokset kirjataan huomioineen jatkuvaan vuosittaiseen laadunvalvontapöytäkirjaan, jossa laitteet ja niiden toiminnalliset komponentit ovat yksilöityjä. Laadunvalvontapöytäkirjasta voidaan seurata laitteen toiminnan kannalta oleellisten parametrien muutosta. Kanavakohtaiset tulokset kirjataan laadunvalvontapöytäkirjaan. Jos mitatut arvot poikkeavat suuresti oletusarvoista tai aiemmista mittauksista, tarkistetaan asetukset ja toistetaan mittaus. Jos arvojen poikkeavuus on edelleen suurta, ryhdytään toimenpiteisiin ongelman selvittämiseksi.

Laadunvalvonta tehdään määräaikaisena kerran vuodessa, huollon ja päivitysten jälkeen sekä vikaa epäiltäessä.

Lataa ENMG-laitteen laadunvalvontaopas alapuolelta Downloads attachments -osiosta.

ENMG-laitteen laadunvalvontaopas