Jäsenmaksut

Jäsenmaksut maksetaan yhdistyksen tilille: 800010-988106
BIC DABAFIHH
IBAN FI3780001000988106

Tietoja/viestikenttään:
Jäsenmaksu vvvv esim. Jäsenmaksu 2014
Etunimi Sukunimi esim. Ville Virtanen