Aivojen ”tee-se-itse” stimulaation vaarat

Suomen kliinisen neurofysiologian yhdistys pyytää kiinnittämään huomiota aivojen sähköisen stimulaation tee se itse -kotikäytön vaaroihin.

 

Aivojen sähköiset stimulaatiomenetelmät ovat uusi lupaava lääketieteellinen hoitomuoto sekä neurologisiin että psykiatrisiin sairauksiin. Nämä menetelmät ovat aktiivisen tutkimuksen kohteena. Menetelmien tekninen yksinkertaisuus ja laitteistojen edullisuus ovat johtaneet kuitenkin siihen, että näitä laitteistoja on alettu rakentaa ja käyttää kotona ilman lääkärin ohjeistusta. Itse kootut laitteistot eivät ole välttämättä lääketieteelliseen käyttöön soveltuvia, ja näistä voi aiheutua mm. palovammoja. Kotona aloitettu hoito perustuu usein käyttäjän omaan arvioon mahdollisesta sairaudesta ja moni sähköstimulaation kotikäyttäjä jää asianmukaisen lääketieteellisen arvion ulkopuolelle. Internetin kautta jaettavat ”sähköhoitoreseptit” eivät välttämättä perustu tieteelliseen tutkimukseen, vaan esimerkiksi toisten käyttäjien subjektiivisiin kokemuksiin hoidon tehosta. Kokemusperäiset hoito-ohjeet voivat olla paitsi tehottomia, myös vaikutuksiltaan arvaamattomia.

Suomen kliinisen neurofysiologian yhdistys kehottaa toteuttamaan aivojen sähköstimulaatiohoitoja ainoastaan menetelmään perehtyneen lääkärin ohjeistuksen mukaisesti ja ainoastaan lääketieteelliseen käyttöön hyväksytyillä laitteistoilla. Yhdistys viittaa asiassa Kansainvälisen kliinisen neurofysiologian federaation (IFCN) julkilausumaan asiasta:

http://www.ifcn.info/uploadfiles/documents/2015/Using_tES_devices_as_DIY_FINAL_13Dec15.pdf

Vastaa