Etsintäkuulutus: Takaumia Kliinisen neurofysiologian ja unitutkimuksen historiasta

Suomen unitutkimusseuran täyttäessä tänä vuonna 30 vuotta seuran vuosikokous päätti 16.3.2018 julkaista suomalaisen unitutkimuksen vaiheista kertovan historiikin.

Teoksen sisältö koostuu seuran jäsenten kirjoittamista artikkeleista. Tarkoitus on kerätä laajasti suomalaisten unitutkijoiden näkemyksiä ja muistoja tutkimusalueen alkutaipaleesta. Toimitustyön seurantaryhmänä toimii seuran hallitus, ja yhteyshenkilönä toimii seuran puheenjohtaja Markku Partinen. Teos on tarkoitus saada valmiiksi vuoden 2018 loppuun mennessä.

Kullekin kirjoittajalle on pohdittu väljähkö työotsikko, joka kirjoittamisen ja toimitustyön aikana varmastikin täsmentyy. Editointivaiheessa karsitaan päällekkäisyyksiä ja yhtenäistetään artikkeleiden kirjoitusasua. Kirjoittajat saavat nähdä editoidun version tekstistään.

Tekstin tyyli on vapaa; lähdeviitteitä ei tarvita, ellei kirjoittaja erityisesti halua mainita joitakin tutkimuksia. Toivomme erityisesti anekdootteja ja tarinallisia yksityiskohtia vuosien ja vuosikymmenten varrelta.

Kirjan kuvitukseksi toivotaan kuvia jäsenten arkistoista. Erityisesti kiinnostavat arkistokuvat keskeisistä henkilöistä ja vaikkapa (osittain jopa omatekoisista) tutkimusvälineistä ovat tervetulleita.

Kaavailtu otsikko on: Kliinisen neurofysiologian ja unitutkimuksen historiasta

Tarvitsemme siis myös Sinun panostasi historiikin sisällön tuottamiseen. Mikäli Sinulla on asiaan liittyviä mielenkiintoisia kuvia ja tarinoita vuosikymmenten varrelta, toimme että olet yhteydessä seuran puheenjohtaja Markku Partiseen (050 560 4999, markpart (at) mac.com).

Vastaa