Uusi menetelmä keskosten aivotoiminnan seurantaan

Tekniikan lisensiaatti Kirsi Palmu väitteli perjantaina 30.1.2015 klo 12 menestyksellä Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulussa, salissa F239a, Otakaari 3, Espoo. Väitöskirjassa ”Event detection in preterm electroencephalography” kehitettiin menetelmää, jolla keskosten aivojen tilaa voidaan seurata entistä helpommin ja siten edistää keskosten hyvää hoitoa.

Keskosten hoito vastasyntyneiden teho-osastolla saattaa kestää kuukausia. Nämä kuukaudet ovat ratkaisevia keskosen aivojen kehitykselle: niiden aikana kehittyvät monet elinikäiset yhteydet aivojen osien välillä. Sairaudet ja jopa tehohoito itsessään voivat häiritä tätä kehitystä.

Tässä väitöstyössä kehitettiin menetelmiä keskoslasten aivosähkökäyrän (EEG) jatkuvaan seurantaan. Keskosten aivosähkökäyrän erikoispiirre ovat aktiviteettipurskeet, jotka ohjaavat hermoyhteyksien kehittymistä. Väitöstyössä kehitettiin menetelmä aktiviteettipurskeiden automaattiseen tunnistukseen. Purskeiden tunnistustulosten ja muilla tavoin mitattujen, lasten tilasta kertovien muuttujien välillä todettiin yhteys.

Väitöstyössä kehitetty menetelmä voi osaltaan parantaa keskosten hoitoa tarjoamalla lääkäreille välitöntä tietoa aivojen kulloisestakin terveydentilasta.

Väitöstiedote (pdf)

Vastaväittäjä: Dosentti, sairaalafyysikko Ari Pääkkönen, Kuopion yliopistollinen sairaala

Kustos: Akatemiaprofessori Risto Ilmoniemi, Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu, Lääketieteellisen tekniikan ja laskennallisen tieteen laitos BECS

Elektroninen väitöskirja: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-60-6042-2

Vastaa